Kurs
Komunikacja dla dzieci
Czas kursu:
2h 36min 24s
Cena:
160 zł
Opis

Kurs komunikacji dla dzieci


Komunikacja jest obecna w naszym życiu od momentu narodzin. Na samym początku dziecko ma do dyspozycji głównie płacz, ale wraz z rozwinięciem umiejętności mowy zaczyna wchodzić na coraz wyższe stopnie komunikacji interpersonalnej. Rozmowa z osobami o takich samych poglądach i o pokojowym nastawieniu jest dość łatwa, ale o wiele trudniej nawiązać interakcję z ludźmi o odmiennym zdaniu. W Odkrywczych Dzieciakach pokazujemy, jak być dobrym mówcą oraz uważnym słuchaczem.

Twoja pociecha nie radzi sobie z nawiązywaniem relacji z rówieśnikami, co wpływa na prawidłowe funkcjonowanie w grupie? Celem naszego kursu jest dostarczenie dzieciom elementarnej wiedzy na temat komunikacji, tak aby mogły poradzić sobie w każdej sytuacji. Wiele osób zmaga się z brakiem poczucia własnej wartości, co prowadzi do zamknięcia się w sobie. Pierwsze problemy komunikacyjne pojawiają się już w wieku szkolnym. Na skutek procesu dojrzewania ludzie wokół nas stają się coraz bardziej pewni siebie, chcą się wyróżniać i często narzucają innym własne zdanie. Jeśli dążysz do poprawy umiejętności społecznych swojego dziecka, to nasz kurs może być tym, czego potrzebujesz!

Umiejętności społeczne a emocje


Wykształcenie umiejętności społecznych odgrywa istotną rolę w rozwoju emocjonalnym dzieci. Budowanie relacji z rówieśnikami, a także wchodzenie w różnego rodzaju interakcje (np. w szkole lub w domu) uczy kontrolowania i wyrażania własnych emocji. Dzieci dowiadują się, jak szanować inne perspektywy, a także empatycznie formułować swoje komunikaty, aby nie urazić uczuć rozmówcy. Izolowanie się od rówieśników może być przyczyną wielu problemów, takich jak silny stres czy wybuchy gniewu.

Wysoko rozwinięte umiejętności społeczne ułatwiają interakcje z innymi ludźmi, a także uwrażliwiają na potrzeby osób w spektrum autyzmu. Kurs komunikacji dla dzieci pokazuje, jak nawiązywać trwałe i zdrowe relacje.

Dlaczego rozwijanie umiejętności społecznych dzieci jest ważne?


Każdy element komunikacji ma znaczenie – mowa dziecka, jego zachowanie, sposób interakcji z innymi osobami. Dzięki prawidłowym umiejętnościom społecznym można skutecznie rozwiązywać konflikty, a nawet im zapobiegać. Dziecko, które nauczy się asertywności już w młodym wieku, będzie miało stabilniejszy start w dorosłość. Poprzez nawiązywanie nowych znajomości, a także toczenie kolejnych dyskusji kształtuje się osobowość, charakter i światopogląd.

Jak wygląda trening umiejętności społecznych?


Rozwijanie umiejętności społecznych wymaga ciągłego doskonalenia – najlepiej w praktyce. Trening komunikacji przynosi pozytywne rezultaty, jeśli opiera się na wiedzy i autorefleksji. Pomoc Odkrywczych Dzieciaków przyda się szczególnie osobom nieśmiałym (m.in. w nauce small talku), a także wszystkim, dla których interpretowanie emocji stanowi duże wyzwanie. Na Twoje dziecko czeka wiele trudnych do przewidzenia sytuacji, jednak dzięki nabytym w trakcie kursu kompetencjom będzie mogło wybrnąć nawet z najbardziej stresujących interakcji.

Komunikacja niewerbalna – ćwiczenia dla dzieci


Nasza platforma została stworzona z myślą o potrzebach dzieci. Zadbaliśmy o to, aby udostępniane przez nas treści stanowiły nie tylko niezbędne kompendium wiedzy, ale i inspirację do ćwiczeń i rozwijania umiejętności komunikacyjnych w codziennym życiu. Niewerbalne komunikaty (np. mimika twarzy, zamknięte oczy podczas rozmowy) nie zawsze są oczywiste do odczytania. Nasi podopieczni, interpretując postawę ciała, będą mogli lepiej zrozumieć zachowanie drugiej osoby. Dzieci, które zmagają się z problemami interpersonalnymi, poprawią swoje umiejętności komunikacyjne, dzięki czemu w przyszłości zyskają pewność siebie i poczucie bezpieczeństwa.

Na kurs komunikacji dla dzieci składa się 15 lekcji w formie prezentacji multimedialnych i materiałów wideo. Na koniec każdego modułu dziecko musi przystąpić do krótkiego tekstu mającego na celu utrwalenie zdobytej wiedzy. Dostęp do kursu jest nieograniczony – dziecko może realizować program o dowolnej porze. Nasi podopieczni nie tylko rozwiną umiejętności społeczne, ale nauczą się samodzielności i systematyczności w dążeniu do celu.
W kursie znajdują się następujące lekcje:
 • Czym jest komunikacja ?
 • Rodzaje i formy komunikacji
 • Komunikacja werbalna
 • Komunikacja niewerbalna
 • Komunikacja interpersonalna
 • Jak prawidłowo się komunikować?
 • Jak rozwiązywać problemy komunikacyjne?
 • Bariery komunikacyjne
 • Jak być dobrym słuchaczem?
 • Po co się komunikować?
 • Włączanie się do rozmowy
 • Jak przestać być nieśmiałym w komunikacji ?
 • Co można a co jest niewskazane w rozmowie?
 • Small talking
 • Nowa technologia a komunikacja